Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

1. Επιτροπή Προώθησης των Στόχων Τρέχοντος Έτους

Υπεύθυνος Β.Δ.: Δημητρίου Ανδρέας, Β.Δ.Α΄

Συνυπεύθυνοι: Όλοι οι Βοηθοί Διευθυντές

1. Νικολάου Ιρίνα
2. Πογιατζή Στέλλα
3. Βιλάνου Βαλιαντή Κυριακή
4. Τσότρας Αχιλλέας
5. Παπαδοπούλου Ελένη

2. Επιτροπή Εορτασμών και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων

Υπεύθυνη Β.Δ.: Κατσώνη Αναστασία

Συνυπεύθυνη Β.Δ.: Χατζηαντώνη Ανθούλα

1. Βιλάνου Βαλιαντή Κυριακή
2. Θεοδώρου Κυριακή
3. Γιαπάνη Ορθοδόξου Χλόη
4. Οικονόμου Αντώνης
5. Κωνσταντίνου Ευαγγελία
6. Παπαχριστοφόρου Ειρήνη
7. Παντελή Κυριακή
8. Καμμά Λουκαΐδου Αννίτα

3. Επιτροπή Σχολικού Κυλικείου

Υπεύθυνος Β.Δ.: Γαβαλά Δήμητρα

1. Χατζηττοφή Αδούλα
2. Τοφή Ανδρέας
3. Πούλιος Γεώργιος
4. Κκολός Στάθης
5. Γεωργίου Κατερίνα
6. Προδρόμου Μαρία
7. Μιχαήλ Φωτίου

4. Επιτροπή Εκδόσεων και Ανακοινώσεων

Υπεύθυνη Β.Δ.: Βαρνάβα Ελένη

1. Γιωργαλλή Σταυρούλα
2. Πασχάλη Στάλω
3. Βιλάνου Βαλιαντή Κυριακή
4. Χριστοφόρου Χρυστάλλα
5. Λαζαρίδου Λουκία

5. Επιτροπή Ασφάλειας, Υγείας και Πολιτικής Άμυνας

Υπεύθυνος Β.Δ.: Παπαϊωάννου Γιώργος

1. Μιχαήλ Φρόσω
2. Σάββα Μηλίτσα
3. Κύπρου Άντρη
4. Νικολάου Παναγιώτα
5. Οικονόμου Αντώνης
6. Μπέντα Μαρία
7. Βασιλείου Ελένη
8. Κουρμουζής Γιάννος
9. Χριστοφόρου Χρυστάλλα
10. Σιακαλλή Έλις
11. Ζέβλης Χριστόφορος
12. Καραβία Κάκια
13. Γαβριηλίδου Ελένη
14. Μάμα Χαρά
15. Μιχαήλ Φωτίου

6. Επιτροπή  εξωραϊσμού, καθαριότητας & περιβάλλοντος

Υπεύθυνη Β.Δ.: Κυρατζιή-Κρόκου Δοξούλα

1. Ζέβλης Χριστόφορος
2. Σταυρινού Μισιέλ Χαρούλα
3. Νικολάου Κατερίνα
4. Κύπρου Άντρη
5. Νικολάου Παναγιώτα
6. Κουμπάρου Χρυστάλλα
7. Σάββα Αλεξάνδρα
8. Καλλένος Μιχάλης
9. Καμμά Λουκαΐδου Αννίτα
10. Γεωργίου Κατερίνα
11. Προδρόμου Μαρία
12. Λουκά Μαρία

7. Επιτροπή Μαθητικής Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εράνων

 

Υπεύθυνη Β.Δ.: Χατζημηνά Μαρία  

1. Παπασταύρου Μαρία
2. Ταβιτιάν Χριστιάνα
3. Τσιοπανής Σταύρος
4. Λουκά Μαρία
5. Κολιανδρή Μαρίνα
6. Πέτρου Γιώργος
7. Παπαζαχαρίου Ελένη

8. Επιτροπή Πρόληψης Βίας & Παραβατικότητας

Υπεύθυνη Β.Δ.: Χατζηαντώνη Ανθούλα

1. Παπαδοπούλου Ελένη
2. Νικολάου Ιρίνα
3. Πογιατζή Στέλλα
4. Σάββα Μηλίτσα
5. Σάββα Αλεξάνδρα
6. Χριστοφόρου Χρυστάλλα
7. Κύπρου Άντρη
8. Παπαχριστοφόρου Ειρήνη
9. Παντελή Κυριακή
10. Χατζηχαμπή Ηλιάδα
11. Σταυρινού Μισιέλ Χαρούλα
12. Προδρόμου Μαρία

9. Επιτροπή Εκδρομών & Επισκέψεων

Υπεύθυνος Β.Δ.: Παπαϊωάννου Γιώργος

Συνυπεύθυνη Β.Δ.: Χατζηαντώνη Ανθούλα

1. Σάββα Μερόπη
2. Μπέντα Μαρία
3. Καλλένος Μιχάλης
4. Σιακαλλή Έλις
5. Τσότρας Αχιλλέας
6. Γιωργαλλή Σταυρούλα
7. Πασχάλη Στάλω
8. Νικολάου Κατερίνα
9. Χατζηχαμπή Ηλιάδα
10. Κουμπάρου Χρυστάλλα
11. Τοφή Ανδρέας
12. Κκολός Στάθης

10. Επιτροπή Βιβλιοθήκης

Υπεύθυνη Β.Δ.: Γαβαλά Δήμητρα

Συνυπεύθυνη Β.Δ: Χατζημηνά Μαρία

1. Γιωργαλλή Σταυρούλα
2. Κωνσταντίνου Ευαγγελία
3. Νικολάου Παναγιώτα
4. Σάββα Μηλίτσα
5. Πέτρου Γιώργος

11. Επιτροπή Βραβεύσεων - Διακρίσεων

Υπεύθυνος Β.Δ.: Τεουλίδης Ανδρέας

1. Νικολάου Ιρίνα
2. Σάββα Μερόπη
3. Μιχαήλ Φρόσω
4. Πογιατζή Στέλλα
5. Παπασταύρου  Μαρία
6. Πούλιος Γεώργιος
7. Παπαδοπούλου Ελένη

12. Επιτροπή Θεάτρου

Υπεύθυνος  Β.Δ: Στυλιανού Άγγελος

1. Κωνσταντίνου Ευαγγελία
2. Πασχάλη Στάλω
3. Γιαπάνη Ορθοδόξου Χλόη
4.  Λαζαρίδου Λουκία
5.  Οικονόμου Αντώνης

13. Επιτροπή Κοσμητείας

Υπεύθυνη Β.Δ.: Κυρατζιή Κρόκου Δοξούλα

1. Σάββα Μερόπη
2. Μιχαήλ Φρόσω
3. Βασιλείου Ελένη
4. Μπέντα Μαρία
5. Μάμα Χαρά
6. Χατζηττοφή Αδούλα
7. Ταβιτιάν Χριστιάνα
8. Παπασταύρου Μαρία
9. Καραβία Κακία

14. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Υπεύθυνος Β.Δ.: Στυλιανού Άγγελος

1. Κουμπάρου Χρυστάλλα
2. Σιακαλλή Έλις
3. Σταυρινού Μισιέλ Χαρούλα
4. Καλλένος Μιχάλης
5. Γιαπάνη Ορθοδόξου Χλόη
6. Μιχαήλ Φρόσω
7. Σάββα Αλεξάνδρα
8. Λαζαρίδου Λουκία
9. Καμμά Λουκαΐδου Αννίτα
10. Θεοδώρου Κυριακή
11. Τσιοπανής Σταύρος
12. Κολιανδρή Μαρίνα