Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 

1. Επιτροπή Προώθησης των Στόχων Τρέχοντος Έτους

Υπεύθυνος Β.Δ: Φιλίππου Αντώνης, Β.Δ.Α΄

Συνυπεύθυνοι: Όλοι οι Βοηθοί Διευθυντές

Νικολάου Ιρίνα, Τσότρας Αχιλλέας, Χατζηττοφή Αδούλα, Τουμανή Παρασκευή, Μπέντα Μαρία, Παπαζαχαρίου Ελένη, Κωνσταντίνου Ευαγγελία, Λοϊζιά Λευκή, Κάρουλα Λήδα

 

2. Επιτροπή Εορτασμών και Καλλιτεχνικών Εκδηλώσεων

Υπεύθυνη Β.Δ.: Βαρνάβα Ελένη

Παπαχριστοφόρου Ειρήνη, Βιλάνου Κυριακή, Γιαπάνη Χλόη, Χατζηχαμπή Ηλιάδα, Θεοδώρου Κυριακή, Κουλέρμου Άντρη, Καμμά-Λουκαΐδου Αννίτα, Παναγή Πανίκος, Κωνσταντίνου Ευαγγελία

 

3. Επιτροπή Σχολικού Κυλικείου

Υπεύθυνος Β.Δ.: Γαβαλά Δήμητρα

Τοφή Ανδρέας, Πούλιος Γεώργιος, Τουμανή Παρασκευή, Οικονόμου Αντώνης, Γεωργίου Κατερίνα, Κουρρής Κασσιανός

 

4. Επιτροπή Εκδόσεων και Ανακοινώσεων

Υπεύθυνη Β.Δ.: Βαρνάβα Ελένη

Παντελή Κυριακή, Πούλιος Γεώργιος, Ηροδότου Σκεύη, Μπέντα Μαρία, Χριστοφόρου Χρυστάλλα, Κουρμουζής Γιάννος

 

5. Επιτροπή Ασφάλειας, Υγείας και Πολιτικής Άμυνας

Υπεύθυνος Β.Δ.: Παπαϊωάννου Γιώργος

Σάββα Μηλίτσα, Κουρμουζής Γιάννος, Χριστοφόρου Χρυστάλλα, Ζέβλης Χριστόφορος, Παναγή Πανίκος, Λοΐζου Λοΐζος, Χατζηνεοφύτου Άννα, Οικονόμου Αντώνης, Νικολάου Παναγιώτα, Τσιοπανής Σταύρος , Παναγίδης Τάσος, Ττοφή Ανδρέας, Κάκια Καραβία, Τσαγγάρης Μιχάλης  

 

6. Επιτροπή  εξωραϊσμού, καθαριότητας & περιβάλλοντος

Υπεύθυνη Β.Δ.: Κυρατζιή-Κρόκου Δοξούλα

 

Νικολάου Κατερίνα, Σάββα Αλεξάνδρα, Κουμπάρου Χρυστάλλα, Ζέβλης Χριστόφορος, Γεωργίου Κατερίνα, Νικολάου Παναγιώτα, Λιβίτζιης Μιχάλης, Χαραλάμπους Αντώνης, Λοΐζου Λοΐζος


 

7. Επιτροπή Μαθητικής Πρόνοιας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Εράνων

Υπεύθυνη Β.Δ.: Χατζημηνά Μαρία  

Σταυρούλα Γιωργαλλή, Μάμα Χαρά, Παπαζαχαρίου Ελένη, Κουλέρμου Άντρη, Πούλιος Γεώργιος, Χατζηττοφή Αδούλα, Κυριάκου Μαρίνα, Λουκά Μαρία, Θεοδώρου Κυριακή, Χαριλάου Μαρία, Τσιοπανής Σταύρος, Ζαρή Γιώτα

 

8. Επιτροπή Αγωγής Υγείας και Πρόληψη Παραβατικότητας

Υπεύθυνη Β.Δ.: Χατζηαντώνη Ανθούλα

Παντελή Κυριακή, Παπαχριστοφόρου Ειρήνη, Νικολάου Κατερίνα, Σάββα Μηλίτσα, Σάββα Αλεξάνδρα, Χατζηττοφή Αδούλα, Χριστοφόρου Χρυστάλλα, Παναγίδης Τάσος, Χαριλάου Μαρία, Λουκά Μαρία, Ζαρή Γιώτα, Σταυρινού Μισιέλ

 

9. Επιτροπή Εκδρομών & Επισκέψεων

Υπεύθυνος Β.Δ.: Παπαϊωάννου Γιώργος

Γιωργαλλή Σταυρούλα, Καλλένος Μιχάλης, Τοφή Ανδρέας, Λαζαρίδου Λουκία, Χατζηχαμπή Ηλιάδα, Τσότρας Αχιλλέας, Οικονόμου Αντώνης, Νικολάου Κατερίνα, Χατζηνεοφύτου Άννα

 

10. Επιτροπή Βιβλιοθήκης

Υπεύθυνη Β.Δ.: Γαβαλά Δήμητρα

Μπέντα Μαρία, Κάρουλα Λήδα, Γεωργίου Αγγέλα, Ηροδότου Σκεύη, Παντζιαρά Αλεξία, Ευαγγέλου Ευάγγελος, Λιβίτζιης Μιχάλης

 

11. Επιτροπή Βραβεύσεων - Διακρίσεων

Υπεύθυνος Β.Δ.: Κουδουνάς Ανδρέας

Κουλέρμου Άντρη, Μιχαήλ Φρόσω, Σάββα Μερόπη, Πογιατζιή Στέλλα, Κάκια Καραβία, Βασιλείου Αντρούλλα

 

12. Επιτροπή Θεάτρου

Υπεύθυνος  Β.Δ: Στυλιανού Άγγελος

Βιλάνου Κυριακή, Κυριάκου Μαρίνα, Θεοδώρου Κυριακή, Καμμά Αννίτα, Λαζαρίδου Λουκία  

13. Επιτροπή Κοσμητείας

Υπεύθυνη Β.Δ.: Κυρατζιή Κρόκου Δοξούλα

Μάμα Χαρά, Μιχαήλ Φρόσω, Παντελή Κυριακή, Σάββα Μερόπη, Πογιατζιή Στέλλα, Παπαζαχαρίου Ελένη

 

14. Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Υπεύθυνος Β.Δ.: Στυλιανού Άγγελος

Σταυρινού Μισιέλ, Καλλένος Μιχάλης, Σάββα Αλεξάνδρα, Κουμπάρου Χρυστάλλα, Κούρρης Κασσιανός, Παναγή Πανίκος, Γιαπάνη Χλόη, Μιχαήλ Φρόσω, Καμμά-Λουκαΐδου Αννίτα, Θεοδώρου Κυριακή, Τσιαπανής Σταύρος, Λαζαρίδου Λουκία

 

15. Επιτροπή Ενδοσχολικού Συνεδρίου

Υπεύθυνη Β.Δ.: Βαρνάβα Ελένη

Νικολάου Ιρίνα, Μαρίνα Κυριάκου, Ηροδότου Παρασκευή, Γεωργίου Αγγέλα  

 

16. Επιτροπή Διαχείρισης Σχολικού Ταμείου (Προνοίας)

 Κουμίδης Φίλιππος, Διευθυντής

 Φιλίππου Αντώνης, Β.Δ.Α΄