Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

Πληροφορούνται οι συνάδελφοι ότι στο σχολείο μας προσφέρει τις υπηρεσίες της η κ. Γιώτα Παπαπαναγιώτου, υπάλληλος της σχολικής Εφορείας Αραδίππου, για εκτύπωση φυλλαδίων.

Η κ. Γιώτα θα βρίσκεται στο σχολείο μας τις πιο κάτω ώρες:


Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:40 -15:00
Τρίτη και Πέμπτη 7:30 -11:00

 

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να δηλώνουν έγκαιρα (τουλάχιστον δύο μέρες προηγουμένως) τις ανάγκες τους σε φωτοτυπίες,στο ειδικό έντυπο που βρίσκεται στον Καθηγητικό Σύλλογο και στην Γραμματεία, καταθέτοντας  στο κουτί που βρίσκεται στη Γραμματεία το πρωτότυπό τους και τον αριθμό αντιτύπων που χρειάζονται, σε φάκελο με το όνομά τους στο έξω μέρος.

Όλες οι φωτοτυπίες θα φυλάσσονται σε ντουλάπι στη γραμματεία, το οποίο θα κλειδώνεται στο τέλος της ημέρας.

Οι καθηγητές παρακαλούνται να παίρνουν έγκαιρα τις φωτοτυπίες τους και να μη στέλνουν μαθητές, ούτε να τα πάρουν από το ντουλάπι, ούτε από την κ. Γιώτα.


Σημειώνεται ότι για να αποφεύγονται τα λάθη και για εξοικονόμηση χαρτιού:
οι οδηγίες πρέπει να είναι καθαρές και τοποθετημένες σε φάκελο με το όνομα του καθηγητή  

   απ΄ έξω.

ο αριθμός των φωτοτυπιών να περιορίζεται στον απαραίτητο.

όπου είναι δυνατό οι φωτοτυπίες να βγαίνουν μπρος-πίσω.

-  το πρωτότυπο πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς μουντζούρες και σημειώσεις με μολύβι.


Σημείωση:
Επειδή η κ. Παπαπαναγιώτου εξυπηρετεί και το Λύκειο Αραδίππου το ωράριό της θα τηρείται με ακρίβεια. Σε καμία περίπτωση δεν θα παραμείνει πέραν του ωραρίου της.