Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ

 ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2018

                                                    

Ημέρα

Θέμα

Τρίτη

1/5/2018

-          ΑΡΓΙΑ

Τετάρτη

2/5/2018

-           

Πέμπτη

3/5/2018

-          Τελευταία μέρα παράδοσης εξεταστέας ύλης

-          Παζαράκι Πρόνοιας (διαλείμματα)

-          Επίσκεψη μαθητών και καθηγητών στην πύλη Αμμοχώστου για βράβευση στον διαγωνισμό Τέχνης

-          Επίσκεψη Διευθυντή και ΣΕΑ στο Β’ Δημοτικό Αραδίππου

Παρασκευή

4/5/2018

-          Εμβολιασμός  HPV μαθητριών

-          Παζαράκι Πρόνοιας (διαλείμματα)

Δευτέρα

7/5/2018

-          Συνεδρία Διευθυντικής Ομάδας

-          Συμβούλιο Διεύθυνσης

-           

Τρίτη

8/5/2018

-          Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ημέρα Μνήμης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών κατά το Β’    Παγκόσμιο Πόλεμο (Φυλλάδιο) 8Μαΐου

-          Παραλαβή Καταστάσεων Βαθμολογίας Β’ τετράμηνου από τη Γραμματεία

-          Υπενθύμιση Παράδοσης απουσιών μαθητών για το Β’ τετράμηνο, στη Γραμματεία από τους Υπεύθυνους Τμημάτων

Τετάρτη

9/5/2018

-          Ημέρα της Ευρώπης (Φυλλάδιο) 9 Μαΐου

-           

Πέμπτη

10/5/2018

-          Παράδοση τριών αντιγράφων της εξεταστέας ύλης (υπογραμμένη από όλους τους διδάσκοντες) στη Γραμματεία και ένα στο Β.Δ.Α’

-          Γλωσσικός Διαγωνισμός**

Παρασκευή

11/5/2018

-          Άσκηση Πολιτικής Άμυνας – 4η περ.

Δευτέρα

14/5/2018

-          Συνεδρία Διευθυντικής Ομάδας

-          Συνεδρία Κ.Σ. 1.35 – 15.00

-           Διανομή Εντύπων για Εξετάσεις

Τρίτη

15/5/2018

-          Εκδρομή του Σχολείου (θα ακολουθήσει πρόγραμμα)

Τετάρτη

16/5/2018

-          Ενημέρωση Υπευθύνων Τμημάτων για τις Εξετάσεις και τα διάφορα έντυπα προς τους μαθητές.

-          Ώρα Υ.Τ. – Εμβόλιμη περίοδος για ενημέρωση μαθητών για τις Εξετάσεις – έντυπα προς τους μαθητές – ανακοίνωση αρ. μητρώου μαθητών

-          Παράδοση καταλόγου μαθητών που υστερούν σε μη εξεταζόμενα μαθήματα, στη Γραμματεία και στο Β.Δ.Α’ κ. Α. Φιλίππου

-          Επίδοση Εξεταστέας ύλης στους μαθητές που θα εξεταστούν σε ΜΗ εξεταζόμενα μαθήματα

Πέμπτη

17/5/2018

-          Προαιρετική δήλωση από μαθητές ότι θα παρακαθήσουν σε ΜΗ εξεταζόμενα μαθήματα, στο Β.Δ.Α΄ κ. Α. Φιλίππου

-          Υπενθύμιση παράδοσης δικαιολογητικών για τις απουσίες των μαθητών, στους Υπεύθυνους Τμημάτων

-          Παζαράκι Συνδέσμου Γονέων

 

Παρασκευή

18/5/2018

-          Εμβόλιμη περίοδος  -3η περίοδος - για παρουσίαση δράσεων ομίλων**

-          Τελευταία μέρα κατάθεσης βαθμολογίας Β’ τετραμήνου στη Γραμματεία

 

Δευτέρα

21/5/2018

-          Συνεδρία Διευθυντικής Ομάδας

-          Ανακοίνωση Βαθμολογίας Β’ τετράμηνου στους μαθητές μη εξεταζόμενων μαθημάτων

-          Εκδρομή διακριθέντων τμημάτων και μαθητών.

Τρίτη

22/5/2018

-          Ενημέρωση των γονέων των μαθητών που παραμένουν στάσιμοι ή παραπέμπονται σε ολική εξέταση στις ανεξετάσεις Ιουνίου (λόγω απουσιών), από τους οικείους Β.Δ.

Τετάρτη

23/5/2018

-           

Πέμπτη

24/5/2018

-          Ανακοίνωση βαθμολογίας Β’ τετράμηνου στους μαθητές εξεταζόμενων μαθημάτων

Παρασκευή

25/5/2018

-          Λήξη μαθημάτων σχολικής χρονιάς 2017-2018

-           

Δευτέρα

28/5/2018

-          ΑΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Τρίτη

29/5/2018

-          Εξετάσεις

Τετάρτη

30/5/2018

-          Εξετάσεις