Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ

 ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2017

ΗΜΕΡΑ

ΘΕΜΑ 

Δευτέρα

08/05/17

- Συνεδρία Διευθυντικής Ομάδας

- Συμβούλιο Διεύθυνσης

- Ημέρα Ερυθρού Σταυρού και Ημέρα Μνήμης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών 

   κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (Φυλλάδιο) 8Μαΐου

 

Τρίτη

09/05/17

- Ημέρα της Ευρώπης (Φυλλάδιο) 9 Μαΐου

- Μαθητικό Συνέδριο

Δευτέρα

15/05/17

- Συνεδρία Διευθυντικής Ομάδας

- Ιατρική εξέταση: B1 σκολιωμέτρηση, Α6 οπτικοακουστική

Τετάρτη

17/05/17

- Εκδρομή του Σχολείου (θα ακολουθήσει πρόγραμμα)

Πέμπτη

18/05/17

- Ανακοίνωση Βαθμολογίας Β’ τετραμήνου στους μαθητές

Δευτέρα

22/05/17

- Συνεδρία Διευθυντικής Ομάδας

Τετάρτη

24/05/17

- Λήξη μαθημάτων

Πέμπτη

25/05/17

- Συνεδρία Κ.Σ.

Παρασκευή

26/05/17

- Εξέταση Α΄ τάξης: Ιστορία

- Εξέταση Β΄ τάξης: Χημεία – Βιολογία

- Εξέταση Γ΄ τάξης: Μαθηματικά

Δευτέρα

29/05/17

- Εξέταση Α΄ τάξης: Νέα Ελληνικά

- Εξέταση Β΄ τάξης: Ιστορία

- Εξέταση Γ΄ τάξης: Φυσική

Τετάρτη

31/05/17

- Εξέταση Α΄ τάξης: Βιολογία

- Εξέταση Β΄ τάξης: Μαθηματικά

- Εξέταση Γ΄ τάξης:  Ιστορία