Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ

 ΤΟ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2017 

ΗΜΕΡΑ

ΘΕΜΑ 

Τετάρτη

01/02/17

- Ιατρική εξέταση - Σκολιομέτρηση Α1, Α7 & Β2

Πέμπτη

02/01/17

- Εκκλησιασμός Τμημάτων - Α5, Α6, Α7, Α8 & Β3

Παρασκευή

03/01/17

- Εκκλησιασμός Τμημάτων - Α1, Α2 & Γ5
Δευτέρα

06/02/17

- Συνεδρία Διευθυντικής Ομάδας
Τρίτη

07/02/17

- Ιατρική εξέταση - Α4 & Α5

Τετάρτη

08/02/17

- Διάλεξη για την Οδική Ασφάλεια Α' τάξη (3η περ.) & Β' τάξη (4η περ.)

- Εκδρομή Ειδικής Μονάδας

Παρασκευή

10/02/17

- Εκκλησιασμός τμημάτων: Β1, Β2, Γ3, Γ6, Γ7
Δευτέρα

13/02/17

- Συνεδρία Διευθυντικής Ομάδας

- Διάλεξη για την εφηβεία-Α8(3η περ.), Α3(4η περ.), Α5(6η περ.) & Α1(7η περ.)

Τρίτη

14/02/17

- Διάλεξη για την εφηβεία-Α7(3η περ.), Α6(4η περ.), Α4(6η περ.) & Α2(7η περ.)
Τετάρτη

15/02/17

- Ώρα Υπευθύνου Τμήματος (εμβόλιμη περίοδος)
Πέμπτη

16/02/17

- ΤσικνοΠέμπτη
Δευτέρα

20/02/17

- Συνεδρία Διευθυντικής Ομάδας
Τρίτη

21/01/17

- Διάλεξη για το AIDS - Γ6(3η περ.), Γ1(4η περ.), Γ5(6η περ.) & Γ2(7η περ.)

Τετάρτη

22/02/17

- Ημερίδα Στίβου
Πέμπτη

23/02/17

- Γιορτή του Δέντρου (4η περ.)
Παρασκευή

24/02/17

- Διάλεξη για το AIDS - Γ7(3η περ.), Γ3(4η περ.) & Γ4(6η περ.)
Δευτέρα

27/02/17

- ΑΡΓΙΑ - ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ