Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ

 ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2017 

 ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2016

ΗΜΕΡΑ

ΘΕΜΑ 

Παρασκευή

02/06/17

- Εξέταση Α' τάξης - Μαθηματικά

- Εξέταση Β' τάξης - Φυσική

- Εξέταση Γ' τάξης - Χημεία - Βιολογία

Δευτέρα

05/06/17

Αργία

Τρίτη

06/06/17

- Εξέταση Β' τάξης - Νέα Ελληνικά

- Εξέταση Γ' τάξης - Νέα Ελληνικά

Πέμπτη

08/06/17

- Εξαγωγή αποτελεσμάτων

Παρασκευή

09/06/17

- Μαθήματα Ανεξεταστέων (09/06/17 - 21/06/17)

Πέμπτη

15/06/17

- Εγγραφές Β' τάξης

Παρασκευή

16/06/17

- Εγγραφές Γ' τάξης

Πέμπτη

22/06/17

- Εγγραφές Α' τάξης

Παρασκευή

23/06/17

- Εγγραφές Α' τάξης

Τετάρτη

28/06/17

- Εξαγωγή αποτελεσμάτων ανεξεταστέων

Πέμπτη

29/06/17

- Εγγραφές Ανεξεταστέων

- Τελική γιορτή 7:30 μ.μ

Παρασκευή

30/06/17

- Λήξη σχολικής χρονιάς