Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ

 ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2018 

 ΜΗΝΑ ΙΟΥΝΙΟ 2016

   

ΗΜΕΡΑ

ΘΕΜΑ

Παρασκευή

1/6/2018

-          Εξέταση Α’ τάξης – Ιστορία 7:45- 9:45

-          Εξέταση Β’ τάξης -  Χημεία – Βιολογία 10:30 – 12:30

-          Εξέταση Γ’ τάξης -  Χημεία – Βιολογία 7:45- 9:45

Δευτέρα

4/6/2018

-          Εξέταση Α’ τάξης – Νέα Ελληνικά 7:45- 9:45

-          Εξέταση Β’ τάξης -  Ιστορία 10:30 – 12:30

-          Εξέταση Γ’ τάξης -  Μαθηματικά 7:45- 9:45

-          Έναρξη καταγραφής σχολικής περιουσίας

-          Έλεγχος Εργαστηρίων και Ειδικών Αιθουσών

-          Έλεγχος Βιβλιοθήκης και Χαρτών

Τρίτη

5/6//2018

-           

Τετάρτη

6/6/2018

-          Εξέταση Α’ τάξης – Μαθηματικά 7:45- 9:45

-          Εξέταση Β’ τάξης -  Νέα Ελληνικά 10:30 – 12:30

-          Εξέταση Γ’ τάξης -   Νέα Ελληνικά 7:45- 9:45

Πέμπτη

7/6/2018

-           

Παρασκευή

8/6/2018

-          Εξέταση Β’ τάξης -  Φυσική 10:30 – 12:00

-          Εξέταση Γ’ τάξης -   Ιστορία 7:45- 9:45

-          Εξαγωγή αποτελεσμάτων Α’ τάξης - διαγωγές

-          Ολοκλήρωση ελέγχου Εργαστηρίων – Ειδικών Αιθουσών

Δευτέρα

11/6/2018

-          ΑΡΓΙΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ

Τρίτη

12/6/2018

-          Συνεδρία για εξαγωγή αποτελεσμάτων Β’ και Γ’ τάξης και διαγωγές

-          Β΄ σειρά εξετάσεων

-          Μαθήματα για τις εξετάσεις  ECDL

Τετάρτη

13/6/2018

-          Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας (13/6/18 – 21/6/18)

-          Μαθήματα για τις εξετάσεις  ECDL

-          Επίδοση Δελτίων Προόδου στους μαθητές της Γ’ τάξης

-          Υπογραφή μαθητών Γ’ τάξης στο Βιβλίο Πιστοποιητικού Σπουδών

-          Εγγραφές Γ’ τάξης στις Τεχνικές Σχολές

Πέμπτη

14/6/2018

-          Εγγραφές Β’ τάξης

-          Επίδοση Δελτίων Προόδου στους μαθητές της Α΄ τάξης

-          Μαθήματα για τις εξετάσεις  ECDL

-          Εγγραφές Γ’ τάξης στα Λύκεια και Τεχνικές Σχολές

 Παρασκευή

15/6/2018

-          Εγγραφές Γ’ τάξης

-          Επίδοση Δελτίων Προόδου στους μαθητές της Β΄ τάξης

-          Εξετάσεις ECDL

-          Εγγραφές Γ’ τάξης στα Λύκεια και Τεχνικές Σχολές

Δευτέρα

18/6/2018

-          Επιστροφή Οπτικοακουστικού Υλικού

-          Ολοκλήρωση ελέγχου Βιβλίων εξεταστέας και διδαχθείσας ύλης

Τρίτη

19/6/2018

-           

Τετάρτη

20/6/2018

-           

Πέμπτη

21/6/2018

-          Εγγραφές Α’ τάξης

Παρασκευή

22/6/2018

 

-          Εγγραφές Α’ τάξης

-          Ανεξετάσεις

-          Υποβολή τελικών αναγκών στο ΥΠΠ

Δευτέρα

25/6/2018

-          Ανεξετάσεις

Τρίτη

26/6/2018

-          Ανεξετάσεις

-          Επιστροφή κλειδιών

Τετάρτη

27/6/2018

-          Συνεδρία Διεύθυνσης

-          Συνεδρία Κ.Σ. για την εξαγωγή αποτελεσμάτων ανεξετάσεων

Πέμπτη

28/6/2018

-          Εγγραφές Ανεξεταστέων

-          Τελετή Αποφοίτησης - 7:30μμ

Παρασκευή

29/6/2018

 -          Λήξη σχολικής χρονιάς

-          Συνεστίαση Καθηγητικού Συλλόγου