Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ & ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ

Ο Καθηγητικός Σύλλογος του Γυμνασίου Αραδίππου βραβεύοντας το ήθος και την επίδοση των μαθητών του, με την 5η πράξη της 6ης Οκτωβρίου 2016, ανακηρύσσει μεταξύ των μαθητών της Γ΄ τάξης Σημαιοφόρους και Παραστάτες τους πιο κάτω μαθητές/τριες:                     

 

ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΙ:
1. Κούλας Σώζος, Γ4 Λάβαρο
2. Δήμου Ταξιάρχης, Γ5 Ελληνική Σημαία
3. Σταύρου Φλωρεντία, Γ2 Κυπριακή Σημαία
 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ:
1. Φικάρδου Χριστίνα, Γ2  
2. Αδάμου Στυλιανή, Γ2  
3. Στυλιανού Παναγιώτα Νάγια, Γ2  
4. Μάρκου Βασιλική, Γ1  
5. Φραντζέσκου Δημήτριος, Γ7  
6. Παπαθανασίου Ουρανία, Γ6  
7. Πασχάλη Λουκία, Γ1  
8. Πίτσιλλου Αντρούλα, Γ6  

 

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
1. Χριστοφή Ελένη, Γ4  
2. Ξενοφώντος Γεώργιος, Γ6