Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

ΟΜΑΔΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Αντώνης Οικονόμου, Καθηγητής Τεχνολογίας

Τσιοπανής Σταύρος, Καθηγητής Τεχνολογίας