Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντώνης Πάρτου  Γ'7

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Λουκία Αντωνίου  Γ'5

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μελίνα Ιωάννου    Γ'2

ΤΑΜΙΑΣ

Στέλιος Καρίττεβλης  Β'5

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κυριάκος Σταύρου  Β'3
 Ξένιος Ρούσος  Α'7
Μαρία Παυλήμπεη  Α'6