Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αντώνης Πάρτου  Γ'7

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναστάσης Αλαμπρίτης  Γ'1

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Σεραφείμ Νικηφόρου    Γ'1

ΤΑΜΙΑΣ

Στέλιος Καρίττεβλης  Β'5

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Κυριάκος Σταύρου  Β'3
 Ξένιος Ρούσος  Α'7
Μαρία Παυλήμπεη  Α'6