Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

 

ΜΑΘΗΜΑ

 
Αρχαία Ελληνικά  

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2014-2015

 

Νέοι δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον

Πλαστικά

Σκουπίδια

 

Globe

Μέρος του Project

Οικολογικά Σχολεία

Οικολογικός Κώδικας, Ημερολόγιο,

Διατροφή και προστασία περιβάλλοντος

 

Περιβαλλοντικά προγράμματα του σχολείου

Βίντεο με τις δραστηριότητες των μαθητών