Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

1. Προσέρχονται στο Σχολείο έγκαιρα και φροντίζουν ώστε η έδρα, τα θρανία και γενικά η αίθουσα να είναι καθαρά.

2. Φροντίζουν ώστε ο πίνακας να είναι καθαρός και να υπάρχουν πάντα μαρκαδόροι και σπόγγος πριν την είσοδο του καθηγητή στο τμήματα.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία καθηγητής αργοπορεί πέραν των 5 λεπτών να προσέλθει στην τάξη, ένας από τους επιμελητές  ειδοποιεί τον εφημερεύοντα Β.Δ. και λαμβάνει οδηγίες, ενώ ο δεύτερος επιβλέπει την ήσυχη παραμονή των μαθητών μέσα στην τάξη.

 4. Αναφέρουν, πριν την έναρξη του μαθήματος, τους απόντες κάθε περιόδου στον εκάστοτε διδάσκοντα και μεταφέρουν στον εφημερεύοντα Β.Δ., μετά από υπόδειξη του καθηγητή, ειδικό έντυπο με τους απόντες μαθητές.

5. Αναπληρώνουν τον υπεύθυνο απουσιολογίου όταν απουσιάζει.

6. Κατά τα διαλείμματα:

     α. Ανοίγουν τα παράθυρα για να αεριστεί η αίθουσα και φροντίζουν ώστε να μην παραμένουν,  

         χωρίς σοβαρό λόγο, μαθητές στην τάξη.

     β. Οι ίδιοι παραμένουν έξω από την τάξη (ή τουλάχιστον ένας από τους δύο επιμελητές) και είναι

         υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την περιφρούρηση  της αίθουσάς τους.

7. Φροντίζουν για την καθαριότητα και την καλή εμφάνιση της τάξης καθώς και του χώρου μπροστά από την είσοδο.

8. Συμπεριφέρονται προς τους συμμαθητές τους πάντοτε με ευγένεια, αποφεύγουν τις αντιπαραθέσεις και απλά σημειώνουν τους μαθητές που απειθαρχούν ή δεν υπακούουν στις υποδείξεις τους, αναφέροντας τα ονόματά τους στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός τους.

9. Αναφέρουν στον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός τους τυχόν ζημιές ή φθορές που διαπιστώνουν ότι προκλήθηκαν στην αίθουσα.

10. Μετά τη λήξη της τελευταίας περιόδου, υπενθυμίζουν τους συμμαθητές τους να τοποθετήσουν τα καθίσματά τους ανάποδα στα θρανία τους,  ώστε να διευκολυνθεί το έργο της καθαριότητας από τις φροντίστριες.

 

Σημείωση:   Η υπηρεσία των επιμελητών διαρκεί μια βδομάδα. Αρχίζει το πρωί της  Δευτέρας και λήγει την τελευταία διδακτική περίοδο της Παρασκευής.  Τηρείται το πρόγραμμα επιμελητών της τάξης, όπως καταρτίστηκε με τη συνεργασία των μαθητών και του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος.