Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

Αγαπητοί γονείς/ κηδεμόνες,

Το γραφείο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) έχει ως στόχο την προσωπική, κοινωνική, εκπαιδευτική και επαγγελματική ανάπτυξη των μαθητών.

Με βασική αρχή την ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου, οι καθηγητές/ καθηγήτριες Συμβουλευτικής (ΣΕΑ) προσπαθούν να βοηθήσουν τους μαθητές/ μαθήτριες:

- να αποδεχτούν και να αναπτύξουν θετική εικόνα για τον εαυτό τους με απώτερο στόχο να διαμορφώσουν υγιείς στάσεις ζωής

- να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον με στόχο την εκπαιδευτική και κοινωνική τους πρόοδο και εξέλιξη

- να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν τη λή­ψη ορθολογιστικών αποφάσεων, είτε αυτές αφορούν εκπαιδευτικά/ επαγγελματικά είτε προσωπικά θέματα

· να αναγνωρίσουν τις ατομικές τους δυνατότητες, ενδιαφέροντα, δεξιότητες και κλίσεις, να γνωρίσουν τη φύση και τις απαιτήσεις διαφόρων επαγγελμά­των, καθώς και τις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές και πολιτισμικές εξελίξεις, ώστε να οδηγηθούν σε ορθές εκπαιδευτικές επιλογές

Ο καθηγητής ΣΕΑ:

- διεκπεραιώνει ατομικές ή/ και ομαδικές συνεντεύξεις με μαθητές

- συνεργάζεται με τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών

- συνεργάζεται με τη διεύθυνση του σχολείου, τους καθηγητές, εκπαιδευτικούς ψυχολόγους, και άλλους ειδικούς και αρμόδιους φορείς

- στους μαθητές της Γ’ τάξης, κατά το πρώτο τετράμηνο, διδάσκει το μάθημα της Επαγγελματικής και Κοινωνικής Αγωγής

 

Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής στο σχολείο μας προσφέρονται από την κα Χαριλάου Μαρία και κα Ζαρή Παναγιώτα. Μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του σχολείου 24530570 για διευθέτηση συνάντησης.