Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:      Τοφή Δήμος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:      Αλεξάνδρου Αλέκος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      Πάρτου Άντρη
ΤΑΜΙΑΣ:      Σιάφκου Φρόσω
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      Μάρκου Άννα

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ:     

Σιήκκη Ελένη
 
 ΜΕΛΗ
1.  Δημητρίου Δημήτρης
2.  Σταύρου Χριστάκης
3.  Κάρουλλα Ιωάννα
4.  Σιήκκη Άντρη