Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:      Τοφή Δήμος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:      Αλεξάνδρου Αλέκος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      Φακλαμά Λούση
ΤΑΜΙΑΣ:      Λιπέρη Μαρία
ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:      Πάρτου Άντρη

ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ:     

Δημητρίου Δημήτρης
 
 ΜΕΛΗ
1.  Παναγιώτου Σωτήρα
2.  Κωνσταντή Άννα-Μαρία