Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

 

Με μεγάλη χαρά και αίσθημα ευθύνης αναλάβαμε τη διοίκηση – καθοδήγηση του λαμπρού εκπαιδευτηρίου του Γυμνασίου Αραδίππου μαζί με την υπόλοιπη διευθυντική ομάδα:  Φιλίππου Αντώνη Β.Δ.Α’, Κρόκου Δοξούλα Β.Δ., Παπαϊωάννου Γεώργιο Β.Δ., Γαβαλά Δήμητρα Β.Δ., Κουδουνά Ανδρέα Β.Δ., Στυλιανού Άγγελο Β.Δ., Χατζηαντώνη Ανθούλα Β.Δ., Βασιλοπούλου Βαρνάβα Ελένη Β.Δ., Χατζημηνά Μαρία Β.Δ. και τους ακούραστους καθηγητές του, αφού έτσι οφείλει να είναι ο καθένας μας, τη Γραμματεία και τις επιμελήτριες.

Ευχαριστούμε πρώτα απ΄ όλα τον προηγούμενο Δ/ντη κ. Ιάκωβο Παπαντωνίου, την Σχολική Εφορεία και τον Σύνδεσμο Γονέων για το έργο το οποίο παραλάβαμε και υποσχόμαστε όλοι πως αυτό θα συνεχιστεί.

Όραμα και στόχος μας η αριστεία, μέσα από μεθοδική και συνεχή εργασία, το ήθος που πρέπει να κοσμεί την καθεμιά εικόνα του θεού και η ανάπτυξη, καλλιέργεια, εύρεση των δεξιοτήτων – ταλέντων των μαθητών μας, της ιστορικής αυτής Κωμόπολης και Δήμου από το 1986 με την πλούσια πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα.

Υποσχόμαστε πως θα εργαστούμε με ζήλο, πολύ πείσμα, σθένος δηλαδή, σοφία και σύνεση, για να αχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα στην κυψέλη αυτής της γνώσης, τη ζεστή φωλιά για τον κάθε μαθητή, αλλά και χώρο ενηλικίωσης των νέων μας,  με ωριμότητα, υπευθυνότητα και άνεση. Το σχολικό κτήριο σαν παλαιό κτίσμα, με τα απαραίτητα βελτιωτικά έργα, σίγουρα συνεχώς θα αναβαθμίζεται.

 

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

 

 

25 Σεπτεμβρίου 2017