Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

Χαιρετισμός Διευθυντή

Με μεγάλη χαρά και αίσθημα ευθύνης αναλάβαμε τη διοίκηση – καθοδήγηση του λαμπρού εκπαιδευτηρίου του Γυμνασίου Αραδίππου μαζί με την υπόλοιπη διευθυντική ομάδα: τον Β.Δ.Α’ Φιλίππου Αντώνη και τους/τις Β.Δ. Κρόκου Δοξούλα, Παπαϊωάννου Γεώργιο, Γαβαλά Δήμητρα, Κουδουνά Ανδρέα, Στυλιανού Άγγελο, Χατζηαντώνη Ανθούλα, Βασιλοπούλου Βαρνάβα Ελένη, Χατζημηνά Μαρία καθώς και τους ακούραστους καθηγητές του, αφού έτσι οφείλει να είναι ο καθένας μας, τη Γραμματεία και τις Επιμελήτριες.

Ευχαριστούμε πρώτα απ΄ όλα τον προηγούμενο Διευθυντή κ. Ιάκωβο Παπαντωνίου, την Σχολική Εφορεία και τον Σύνδεσμο Γονέων για το έργο το οποίο παραλάβαμε και υποσχόμαστε όλοι πως αυτό θα συνεχιστεί.

Όραμα και στόχος μας η αριστεία, μέσα από μεθοδική και συνεχή εργασία. Το ήθος που πρέπει να κοσμεί την καθεμιά εικόνα του θεού. Η ανάπτυξη, η καλλιέργεια και η  εύρεση των δεξιοτήτων – ταλέντων των μαθητών, της ιστορικής αυτής Κωμόπολης και Δήμου με την πλούσια πολιτιστική, κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα.

Αναλυτικότερα στοχεύουμε στη  διαμόρφωση εγγράμματων πολιτών με δεξιότητες, υπευθυνότητα, δημοκρατικό ήθος, ιστορική ταυτότητα αλλά και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Πολιτών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ικανών να συμβάλουν δημιουργικά στην ανάπτυξη της κοινωνίας και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών μέσω της παιδείας και του πολιτισμού.   

Υποσχόμαστε πως θα εργαστούμε με ζήλο, πολύ πείσμα - σθένος δηλαδή, σοφία και σύνεση, για να αχθούν τα καλύτερα αποτελέσματα στην κυψέλη αυτής της γνώσης, τη ζεστή φωλιά για τον κάθε μαθητή, αλλά και χώρο ενηλικίωσης των νέων μας,  με ωριμότητα, υπευθυνότητα και άνεση. Το σχολικό κτήριο, σαν παλαιό κτίσμα, με τα απαραίτητα βελτιωτικά έργα, σίγουρα συνεχώς θα αναβαθμίζεται.

ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ

Με εκτίμηση Φίλιππος Κουμίδης, Διευθυντής

19 Οκτωβρίου 2017

 

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Η στενή  συνεργασία οικογένειας και σχολείου αποτελεί βασικό συντελεστή για σωστή διαπαιδαγώγηση των νέων. Αυτή η συνεργασία εγγυάται την επιτυχία του παιδαγωγικού μας έργου. Σ’ αυτή τη συνεργασία προσβλέπουμε και είμαστε σίγουροι πως θα την έχουμε για το καλό των παιδιών σας.

Σε μια οργανωμένη κοινωνία, όπως είναι το σχολείο, η ύπαρξη νόμων και κανονισμών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του. Οι κανονισμοί δεν περιορίζουν την ελευθερία του μαθητή, αντίθετα χαλιναγωγούν τα πάθη και γίνονται η ασπίδα απόκρουσης των κινδύνων της σύγχρονης κοινωνίας. Κανονίζω σημαίνει ρυθμίζω, ρυθμίζουν τη ζωή μας όπως και τα φώτα τροχαίας ρυθμίζουν την κυκλοφορία για αποφυγή ατυχημάτων. Τίθενται έτσι τα πλαίσια για την ομαλή λειτουργία της μαθητικής κοινότητας. Η τήρηση, επομένως, των σχολικών κανονισμών διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Σ΄ αυτόν τον τομέα πιστεύουμε πως ως γονείς έχετε τις δυνατότητες να μας βοηθήσετε σε μεγάλο βαθμό σε αρκετά θέματα. Σας παρακαλώ να μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν και που αναφέρονται στις διάφορες πτυχές της σχολικής ζωής. Προσβλέπουμε στη βοήθειά σας για την τήρηση από μέρους των παιδιών σας των οδηγιών αυτών.

1. Οι μαθητές πρέπει να έρχονται στο σχολείο με την εγκεκριμένη στολή.

Η στολή αποτελεί παράγοντα καλαισθησίας, ευπρέπειας και στοιχείο αγωγής. Γενικά η εμφάνισή τους πρέπει να είναι κόσμια.

 

2. Η έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο είναι σημαντικός παράγοντας, γιατί με τις καθυστερήσεις δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα ειδικά την πρώτη περίοδο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση προκαλεί δυσλειτουργία και ακαταστασία στο σχολείο. Οι μαθητές που αδικαιολόγητα καθυστερούν θα υφίστανται τις συνέπειες των κανονισμών λειτουργίας του σχολείου.

 

3. Η συμμετοχή σ΄ όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου (εκδρομές, ομαδικούς εκκλησιασμούς κ.λ.π.) είναι υποχρεωτική, εκτός αν συντρέχει σοβαρός λόγος.

 

4. Σε περίπτωση απουσίας του παιδιού σας από το σχολείο θα πρέπει εντός πέντε εργάσιμων ημερών, να προσκομιστεί βεβαίωση γονιού ή κηδεμόνα ή πιστοποιητικό γιατρού για την απουσία του. Ο έλεγχος των απουσιών των μαθητών από το σχολείο είναι ένα σημαντικό έργο, γιατί τις ώρες λειτουργίας του σχολείου φέρουμε την ευθύνη για τα παιδιά σας.

 

Σας κοινοποιούμε λοιπόν από την αρχή της σχολικής χρονιάς τον κανονισμό που αναφέρεται στις απουσίες των μαθητών, ώστε να είστε ενήμεροι και να παρακολουθείτε την τακτική φοίτηση των παιδιών σας για αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων.  

(Α) Μαθητής/τρια δε δικαιούται να παρακαθίσει στις  εξετάσεις Μαΐου- Ιουνίου και ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΕΞΕΤΑΣΗ, αν σημειώσει:

 

Ø  120 - 134 απουσίες των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων.

Ø  Στο Β’ τετράμηνο από 60 μέχρι 67 απουσίες, των δύο αριθμών συμπεριλαμβανομένων.

Ø  Σ’ ένα ή περισσότερα μαθήματα, περισσότερες απουσίες από το 7πλάσιο των εβδομαδιαίων περιόδων διδασκαλίας του μαθήματος, παραπέμπεται σε  ανεξέταση στο μάθημα αυτό.

 

 

(Β)  ΜΑΘΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΣΤΑΣΙΜΟΣ/Η, αν σημειώσει:

 

    Ø  Περισσότερες από 135 απουσίες

Ø  Στο Β τετράμηνο, αριθμό απουσιών μεγαλύτερο των 68, του αριθμού αυτού συμπεριλαμβανομένου

 

Ø  Μαθητής που σημειώνει σε συγκεκριμένο Μάθημα, εξεταζόμενο ή μη, αριθμό απουσιών επταπλάσιο των περιόδων που το Μάθημα αυτό διδάσκεται κάθε εβδομάδα, παραπέμπεται σε ανεξέταση τον Σεπτέμβρη.

Ø  Δηλώνεται με έμφαση ότι για κάθε διδακτική περίοδο σημειώνεται μία απουσία και ότι η στασιμότητα ή η παραπομπή σε ανεξέταση λόγω μη πλήρους  φοίτησης είναι άσχετη προς την επίδοση του μαθητή στα διάφορα Μαθήματα.