Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ

 

Σας πληροφορούμε ότι οι καθηγητές του Σχολείου είναι πάντοτε πρόθυμοι να σας δέχονται

καθημερινά, για να συζητήσετε θέματα σχετικά με την επίδοση και τη συμπεριφορά των παιδιών

σας. Επειδή μερικοί καθηγητές εργάζονται και σε άλλα σχολεία, σας σημειώνουμε συγκεκριμένες

μέρες και περιόδους στις οποίες μπορείτε να συναντήσετε τους καθηγητές.

 

Α' Τετράμηνο

Β΄Τετράμηνο

 

Ωράριο λειτουργίας σχολείου