Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: 24 800500
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ: 24 304322
Α.Τ.Η.Κ.: 80000197
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: 24 804280
ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: 24 822400
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 24 813750
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ: 24633218
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ: 116-111
SAFER INTERNET

Helpline 7000 116

SAFER INTERNET

Hotline 22674747