Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

 Χαιρετισμός του Διευθυντή του Σχολείου κ. Φίλιππου Κουμίδη

Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση χαιρετίζω τη συνέχιση της έκδοσης της ιστοσελίδας του σχολείου μας. Εκ μέρους της Διεύθυνσης, του Προσωπικού και της Μαθητικής Κοινότητας σας καλωσορίζω στο δικό μας κομμάτι του κυβερνοχώρου, το οποίο αποτελεί ένα ανοιχτό παράθυρο επικοινωνίας και προβολής του έργου του Σχολείου.

Στο Γυμνάσιο Αραδίππου πρώτιστος στόχος και διαρκής επιδίωξή μας, ήταν και θα είναι, η μεγιστοποίηση του διδακτικού χρόνου, η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων  και γενικά η επίτευξη των στόχων, που επιδιώκονται μέσα από την εφαρμογή των Αναλυτικών Προγραμμάτων καθώς και αυτών που έθεσε η σχολική κοινότητά μας. Παράλληλα μέσα από τις δράσεις μας, οι οποίες περιέχονται και στο σχέδιο βελτίωσης της σχολικής μονάδας, φιλοδοξούμε να αναδείξουμε τον δημοκρατικό και ανθρώπινο χαρακτήρα που καθορίζει τις σχέσεις μας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μαθητές, γονείς, τοπικούς παράγοντες. 

 Αποστολή μας η συνεχής αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για διασφάλιση ευκαιριών μάθησης σε όλους τους εκπαιδευόμενους, μέσω της εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία να διέπεται από τις αξίες της ισότητας, της συμμετοχικότητας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, με στόχο τη διά βίου ισορροπημένη και ολόπλευρη ανάπτυξη, με την παράλληλη ενίσχυση του πολιτισμού και τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας.

Ως εκ τούτου, από την ιστοσελίδα μας θέλουμε να προβάλλουμε την κουλτούρα μας, τον χαρακτήρα του σχολείου μας, τις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες των μαθητών μας. Περεταίρω, παρέχουμε σημαντικά στοιχεία που αφορούν στο σχολείο, στους μαθητές, στους γονείς καθώς επίσης και στη δυνατότητα σύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Ευελπιστούμε σε μια συνεχή και αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Συγχαίρω και ευχαριστώ θερμά την υπεύθυνη Β.Δ. για την ιστοσελίδα κ. Γαβαλά Δήμητρα, την Β.Δ. Ελένη Βαρνάβα για τη διόρθωση κειμένων ,τον καθηγητή Πληροφορικής κ. Μιχάλη Καλλένο ο οποίος ενημερώνει την ιστοσελίδα και τον κ. Πανίκο Παναγή καθηγητή Πληροφορικής για την καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση των εργασιών του σχολείου μας καθώς και όλους τους συναδέλφους που συμβάλλουν στον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας με διάφορα κείμενα.

Εύχομαι σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά.