Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 

Έχουν την ευθύνη:

v Καλλένος Μιχάλης καθηγητής πληροφορικής:

·          για το σχεδιασμό της δομής του Ιστοχώρου του σχολείου

·          για την ενημέρωση του Ιστοχώρου του σχολείου σε τακτά χρονικά διαστήματα

·          για το συχνό έλεγχο των υπερσυνδέσμων, εάν λειτουργούν σωστά και συνδέονται σε εκπαιδευτικό περιεχέμενο.

 

v  Οι διοργανωτές της κάθε εκδήλωσης έχουν την ευθύνη για τη σύνταξη και την επιμέλεια των μικρών ανακοινώσεων για τους εορτασμούς και τις δράσεις.

v  Βαρνάβα Ελένη Β.Δ. Φιλόλογος: 

·          Τελική διόρθωση των κειμένων

v  Νικολάου Παναγιώτα και Άντρη Κουλέρμου:

·          Φωτογράφιση/βιντεογράφηση των διαφόρων δράσεων του σχολείου, καθώς και την επιλογή και  μεταφορά των φωτογραφιών/βίντεο από τις ψηφιακές κάμερες του σχολείου σε Μνήμη Φλας (USB Flash Drive).

v  Γαβαλά Δήμητρα Β.Δ.:

·          Γενική παρακολούθηση της ιστοσελίδας

 Όλο το υλικό της Ιστοσελίδας του Σχολείου, δημοσιεύεται κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή του Σχολείου, κ. Φίλιππου Κουμίδη.