Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η καθηγήτρια πληροφορικής Καραβία Κάκια έχει την ευθύνη:

* για το σχεδιασμό της δομής του Ιστοχώρου του σχολείου.

* για την ενημέρωση και τη δημοσίευση του Ιστοχώρου του σχολείου σε τακτά χρονικά διαστήματα.

* για το συχνό έλεγχο των υπερσυνδέσμων εάν λειτουργούν σωστά και συνδέονται σε εκπαιδευτικό

    περιεχόμενο.

 

Η σύνταξη και η επιμέλεια των μικρών ανακοινώσεων για τους εορτασμούς και τις δράσεις γίνεται από τις  φιλολογους του σχολείου μας:

* Γιωργαλλή Σ. Σταυρούλλα & Πασχάλη Χρυστάλλα 

Η διόρθωση των κειμένων γίνεται από τις φιλολογους του σχολείου μας:

* Γιωργαλλή Σ. Σταυρούλλα & Πασχάλη Χρυστάλλα 

Τη φωτογράφιση/βιντεογράφηση των διαφόρων δράσεων του σχολείου αναλαμβάνουν οι καθηγητές:

* Παπαδοπούλου Ελένη, Χατζηρούσος Μάριος  ( για τη φωτογράφιση/βιντεογράφηση)

* Καραβία Κάκια (για τη μεταφορά των φωτογραφιών/βίντεο από τις ψηφιακές κάμερες του σχολείου σε Μνήμη Φλας (USB Flash Drive), την επιλογή και επεξεργασία των φωτογραφιών/βίντεο)

 

Υπεύθυνος Β.Δ.Α΄: Δημητρίου Αντρέας 

Όλο το υλικό της Ιστοσελίδας του Σχολείου δημοσιεύεται κατόπιν έγκρισης του Διευθυντή του Σχολείου κ.Παπαντωνίου Ιάκωβου