Οικοσελίδα         Επικοινωνία

             

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Τετάρτη / Παρασκευή

1η 7:30 - 8:15
2
η 8:15 - 9:00

Διάλειμμα 20΄
3
η 9:20 - 10:05
4
η 10:05 - 10:50

Διάλειμμα 20΄
5
η 11:10 - 11:55
6
η 11:55 - 12:40

Διάλειμμα 10΄
7
η 12:50 - 13:35

 

Δευτέρα / Τρίτη / Πέμπτη

(8 περίοδοι)

1η 7:30 - 8:10
2η 8:1
0 - 8:50

Διάλειμμα
15΄
3
η 9:05 - 9:45
4η 9:45
- 10:25

Διάλειμμα 20΄
5η 1
0:45 - 11:25
6η 11:25
- 12:05

Διάλειμμα 10΄
7η 12:15
- 12:55

8η 12:55 - 13:35

ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΩΝ

Τετάρτη / Παρασκευή

1η 7:30 - 8:15
2η 8:15 - 9:00

Διάλειμμα 25΄
3η 9:25 - 10:10
4η 10:10
- 10:55

Διάλειμμα 2
5΄
5η 11:20 - 12:05
6η 1
2:05 - 12:45

Διάλειμμα 10΄
7η 12:55 - 13:35

 

Δευτέρα / Τρίτη / Πέμπτη

(8 περίοδοι)

1η 7:30 - 8:10
2η 8:1
0 - 8:50

Διάλειμμα
25΄
3
η 9:15 - 9:55
4η 9:55
- 10:35

Διάλειμμα 20΄
5η 1
1:00 - 11:40
6η 11:40
- 12:20

Διάλειμμα
5΄
7η 12:25
- 13:00

8η 13:00 - 13:35